Phiên bản web hỗ trợ tương tác với Facebook

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 2727 | Cật nhập: 6/26/2014 12:00:26 PM | RSS

Tài liệu https://developers.facebook.com/docs/reference/opengraph/object-type/product/

Nếu bài viết là "Sản phẩm"


Bài viết không phải sản phẩm


Viewsource html để kiểm tra.

Đồng thời, Chồi Xanh Media cũng nâng cấp phần sản phẩm và tin tức với mối tương quan cao hơn. Xét trên góc độ thông tin người dùng, chúng ta khi xem sản phẩm thưòng quan tâm đến các tin tức liên quan đến sản phẩm đó. Với phiên bản nâng cấp ngày 26/6 chúng tôi đã đưa ra giải pháp cho khách hàng.

Chi tiết liên hệ phòng kinh doanh.