Cấu hình bài viết xuất bản vào Feed RSS

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 3796 | Cật nhập: 5/12/2019 3:52:59 PM | RSS

Chồi Xanh Media công bố phiên bản nâng cấp cho RSS.

Phiên bản RSS cũ:

  • Chỉ xuất bản vào RSS những bài viết được cấu hình chức năng là "Tin tức", "Sản phẩm" và "Giới thiệu"
  • Mặc định khi đăng bài viết, bài viết sẽ được cấu hình mặc định xuất bản RSS.

Phiên bản này có gì khác biệt:

  • Có thể cấu hình mọi bài xuất bản RSS.
  • Tuỳ chỉnh bài viết nào được xuất bản RSS.
  • Tuỳ chỉnh được thứ tự hiển thị của các bài viết trong RSS.
  • Valid RSS http://feedvalidator.org
  • Valid RSS hợp với tiêu chuẩn Feed Burner của Google.

Cách tuỳ chỉnh:

Cấu hình bài viết xuất bản vào Feed RSS

Khách hàng áp dụng:

  • Tất cả khách hàng sử dụng dịch vụ thiết kế web theo phiên bản CMS 2.0